NASLEDUJÚCE SVIATKY: 05.07.2024
sk

NITRA (centrála spoločnosti a sklad)

  Roman Seidl - konateľ

  jazyk: SK/AJ

  zobortrans@zobortrans.eu

  +421 918 700 711 

Gitka Bozáňová - dispečer

jazyk: SK

bozanova@zobortrans.eu

+421 918 876 550

  Janka Ľuptáková -    fakturácia

   jazyk: SK

  luptakova@zobortrans.eu

  +421 918 876 544

Radovan Seidl - vnútroštátna doprava / sklad                           

jazyk: SK

radovan.seidl.rafo@gmail.com

+421 905 614 772

  Mário Galo - špeditér          

   jazyk: SK/AJ

   mario@zobortrans.eu 

   +421 915 795 463

Mgr. Stanislava Galová
colná deklarácia / pohľadávky

jazyk: SK / IT
stanislava@zobortrans.eu 
+421 918 929 090

     PONDELOK - PIATOK

         08:30 - 17:30

          (sobota/sklad - podľa dohody)

ZOBORTRANS SK, s.r.o.

Dvorčanská 74

949 05 Nitra, SR

IČO: 52349373

IČ DPH: SK2120989937

EORI: SK2120989937 

.

.

ZOBORTRANS SK, s.r.o.

Optimum Park, Račianska 96/F, 

831 02 Bratislava, SR

IČO: 52349373

IČ DPH: SK2120989937

EORI: SK2120989937

       

       PONDELOK - PIATOK

       09:00 - 18:00                Cenová ponuka


                                                     * Pre viac info kliknite tu: GDPR