NASLEDUJÚCE SVIATKY:  29. 8. 2022 (Po)
sk

NITRA (centrála spoločnosti a sklad)

  Roman Seidl - konateľ

  jazyk: SK/AJ

  zobortrans@zobortrans.eu

  +421 918 700 711

Gitka Bozáňová - dispečer

jazyk: SK

bozanova@zobortrans.eu

+421 918 876 550

  Janka Ľuptáková -    fakturácia

   jazyk: SK

  luptakova@zobortrans.eu

  +421 918 876 544

Radovan Seidl - vnútroštátna doprava / sklad                           

jazyk: SK

radovan.seidl.rafo@gmail.com

+421 905 614 772

  Andrej Seidl - sklad /              autoservis

   jazyk: SK/AJ

   andrej.seidl@zobortrans.eu

   +421 915 582 322

Mgr. Stanislava Galová
colná deklarácia / pohľadávky

jazyk: SK / IT
stanislava@zobortrans.eu 
+421 918 929 090

Mário Galo - špeditér
jazyk: SK / AJ
mario@zobortrans.eu

+421 915 795 463

     PONDELOK - PIATOK

         08:30 - 17:30

          (sobota/sklad - podľa dohody)

ZOBORTRANS SK, s.r.o.

Dvorčanská 74

949 05 Nitra, SR

IČO: 52349373

IČ DPH: SK2120989937

EORI: SK2120989937 

.

.

BRATISLAVA

ZOBORTRANS SK, s.r.o.

Optimum Park, Račianska 96/F, 

831 02 Bratislava, SR

IČO: 52349373

IČ DPH: SK2120989937

EORI: SK2120989937

       

       PONDELOK - PIATOK

       09:00 - 18:00


   PRAHA

CMR POISTENIE           VÝPIS Z OR ČR
          2022

ZOBORTRANS CZ, s.r.o.

Benediktská 722/11, Staré Město

110 00 Praha 1, ČR

Roman Seidl / CEO

jazyk: SK/AJ  

 + 421 918 700 711

IČO: 05680751
DIČ / EORI: CZ05680751


                Cenová ponuka


                                                     * Pre viac info kliknite tu: GDPR