NASLEDUJÚCE SVIATKY: 1.5 a 8.5.2024
sk

V súvislosti s chorobou COVID-19 by sme vás chceli ubezpečiť, že konáme rýchlo a rozhodne, aby sme mohli naďalej poskytovať naše služby, udržiavať prevádzku a chrániť našich zákazníkov, zamestnancov a komunity, v ktorých pôsobíme. 

Naše povinnosti zamestnávateľa, obchodného partnera a poskytovateľa služieb berieme veľmi vážne. Vieme, že ak nedokážeme bezpečne doručiť vašu zásielku, bude to mať vplyv nielen na našich zákazníkov, ale aj na mnoho ďalších a plníme svoj záväzok udržiavať naše podnikanie v bezpečnom pracovnom prostredí. Z tohto dôvodu budeme naďalej udržiavať naše vysoké bezpečnostné normy, prijímať preventívne opatrenia a dodržiavať postupy odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou, vládou Slovenskej republiky, miestnymi samosprávami, ako aj politikou spoločnosti.

Bezpečnostné opatrenia, ktoré sme prijali s cieľom chrániť vás, našich vodičov a našich zamestnancov pred chorobou COVID-19:

  • pravidelne dezinfikujeme pracovné povrchy a vybavenie na pracovisku
  • pravidelne dezinfikujeme vozidlá
  • naši vodiči sú pravidelne testovaní antigénovými testami
  • vodičom sa poskytujú potrebné formuláre na bezpečný prechod cez hranice
  • zaviedli sme povinnosť pre vodičov nosiť masku všade mimo vozidla
  • v oblastiach s vysokou koncentráciou ľudí používame rukavice na jedno použitie a dezinfekciu na základe alkoholu

Situácia s COVID-19 je však veľmi dynamická a napriek pravidelnému monitorovaniu dopravných obmedzení v Európe môžu byť niektoré z našich prepravných operácií ovplyvnené stále sa meniacimi sa podmienkami, najmä na hraničných priechodoch.