NASLEDUJÚCE SVIATKY: 1.5 a 8.5.2024
sk

COOKIE


Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.


Files Cookie

In order to ensure the proper functioning of this website,        sometimes we store small data files on your device, cookie. This is the common practice of most major websites.

What are files cookie?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device while browsing. Thanks to this file, your site keeps a track of your steps and preferences (such as your login name, language, font size, and other display settings) for a certain time, so you do not have to retype it when you visit or browse the site next time.

How do we use files cookie?

These websites use cookies to memorize user settings, to better tailor advertisements to visitors' interests, and for the necessary functionality of websites.

How to control files cookie

You can check or delete your cookies at will - for more details check aboutcookies.org. You can delete all the cookies stored on your computer and set majority of the browsers to prevent them from being stored. In this case, however, you may have to manually modify some settings everytime you visit the web location, and some services and features will not work.

How to reject using files cookie

Using of the files cookies can be set by your internet browser. The majority of the browsers automatically accept cookies at the initial settings.