NASLEDUJÚCE SVIATKY:  01.11. (Ut)
sk


.

Vážený zákazník, radi by sme Vás informovali, že postupne prechádzame na elektronickú fakturáciu. Online faktúry sú pohodlnejšie pre zákazníkov a nehrozí napríklad, že sa zásielka stratí niekde po ceste. Navyše elektronická faktúra je ekologickejšia a šetrí náklady.

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. 
Faktúry budeme zasielať vo formáte PDF (jeden súbor) + farebný scan CMR (druhý súbor).

         Informácie potrebné k e-faktúre

                            Ak si naďalej želáte dostávať faktúry a CMR poštou, radi by sme Vás upozornili, že táto služna bude extra spoplatnená sumou 10 €.


Dear customer, we would like to inform you that we are gradually switching to electronic invoicing. Online invoices are more convenient for customers and there is no danger, for example, of the shipment getting lost somewhere along the way. In addition, the electronic invoice is more ecological and saves costs.

An electronic invoice is an invoice that contains data according to § 74 and is issued and received in any electronic format.
We will send invoices in PDF format (one file) + color CMR scan (second file).

        Information required for e-invoice

                           If you still wish to receive invoices & CMR by mail, we would like to inform you that this service will be charged extra in the amount of € 10.


                                Stiahnite si program pre prácu s PDF súbormi / Download software to view PDF files