NASLEDUJÚCE SVIATKY:  24.-26.12.2022
sk

Vážený zákazník, radi by sme Vás informovali, že v súvislosti so snahou skvalitňovať naše služby,  prechádzame od 01.01.2023 na elektronickú fakturáciu. Pre využívanie všetkých výhod    zasielania elektronických daňových dokladov vo formáte PDF je nutné najskôr zaslať Váš súhlas. 
Vyplnením a odoslaním tohto formulára vyjadríte svoj súhlas so zasielaním elektronických 
daňových  dokladov. Zároveň už nebudete dostávať papierové daňové doklady, aby sme ušetrili životné prostredie.


Faktúry budeme zasielať vo formáte PDF (jeden súbor) + farebný scan CMR (druhý súbor).
* Ak si naďalej želáte dostávať faktúry a CMR poštou, radi by sme Vás upozornili, že táto služna bude extra spoplatnená sumou 10 €.

      Vyplňte a zašlite nám tento formulár


Dear customer, we would like to inform you that in connection with the effort to improve the quality of our services, we are switching to electronic invoicing from 01.01.2023. At the same time, you will no longer receive paper tax documents in order to save the environment.

An electronic invoice is an invoice that contains data according to § 74 and is issued and received in any electronic format.

We will send invoices in PDF format (one file) + color CMR scan (second file).
* If you still wish to receive invoices & CMR by mail, we would like to inform you that this service will be charged extra in the amount of € 10.


                                Stiahnite si program pre prácu s PDF súbormi / Download software to view PDF files