NASLEDUJÚCE SVIATKY: 05.07.2024
sk

Vážený zákazník, radi by sme Vás informovali, že v súvislosti so snahou skvalitňovať naše služby,  prechádzame od 01.01.2023 na elektronickú fakturáciu. Pre využívanie všetkých výhod  zasielania elektronických daňových dokladov vo formáte PDF je nutné najskôr zaslať Váš súhlas. 

Vyplnením a odoslaním tohto formulára vyjadríte svoj súhlas so zasielaním elektronických daňových  dokladov. Zároveň už nebudete dostávať papierové daňové doklady, aby sme ušetrili životné prostredie.


Faktúry a CMR budeme zasielať vo formáte PDF (naskenované farebne).
* Ak si naďalej želáte dostávať faktúry a CMR poštou, radi by sme Vás upozornili, že táto služna bude extra spoplatnená sumou 10 €.

      Vyplňte a zašlite nám tento formulár


Dear customer, we would like to inform you that in connection with the effort to improve the quality of our services, we are switching to electronic invoicing from 01.01.2023. At the same time, you will no longer receive paper tax documents and PODs in order to save the environment.

An electronic invoice is an invoice that contains data in accordance with § 71 et seq. Law no. 222/2004 Coll. on value added tax, as amended. Issued and received in any electronic format.

We will send invoices and CMR in PDF format (scanned in color).
* If you still wish to receive invoices & CMR by mail, we would like to inform you that this service will be charged extra in the amount of € 10.


                                Stiahnite si program pre prácu s PDF súbormi / Download software to view PDF files